iDNES.cz

Městu Slaný záleží na vzdělání

  7:00aktualizováno  7:00
Školství patří k hlavním prioritám města Slaný, které do svých škol za poslední 4 roky investovalo pro vyšší úroveň vzdělávání velké množství prostředků.

Městu Slaný záleží na vzdělání | foto: Město Slaný

Město Slaný investovalo za spoluúčasti Regionálního operačního programu Střední Čechy do vybavení školy ZŠ Komenského téměř 14 milionů korun. Rozšířilo také kapacitu mateřské školy "U Divadla" o 50 míst a současně provedlo zateplení celého objektu. Zrekonstruovalo školní hřiště ZŠ ve Slaném na Hájích a v současnosti probíhá komplexní rekonstrukce ZŠ Rabasova za více než 30 milionů korun.

Městu Slaný záleží na vzdělání

"Kromě investic do vybavení se snažíme získávat dotace na podporu výuky. Aktuálně jsme obdrželi dotaci ve výši téměř 8 milionů. Projekt by měl pomoci zejména dětem, které jsou ohroženy školním neúspěchem, a také pedagogům při jejich práci s touto skupinou. Do účasti v projektu jsme zapojili školy nejen ze Slaného, ale také z okolních měst a obcí,“ říká Mgr. Martin Hrabánek, starosta města Slaný.

V loňském i letošním roce se do slánských školek podařilo umístit všechny děti starší tří let, především díky rozšíření kapacity jedné z mateřských škol. Kapacita mateřských školek je celorepublikový problém. Slaný ale patří v porovnání se stejně velkými městy k těm s vyšší kapacitou a nabídkou míst.

Městu Slaný záleží na vzdělání

Vysoká kvalita vzdělávání

Město Slaný každoročně otevírá ve všech základních školách tři třídy. "O naše základní školy je zájem nejen mezi slánskými občany, ale téměř třetina všech žáků do Slaného za vzděláním dojíždí. Myslím, že i to je důkazem, že kvalita vzdělávání je na velmi dobré úrovni,“ říká starosta Hrabánek.

Základní škola ve Slaném na Hájích se nachází v krásném prostředí u lesoparku, škola tak má skvělé podmínky pro rozvoj přírodních věd. Mezi nejúspěšnější projekty patří vytvoření přírodní učebny a sbírky stromů s informačními tabulemi na školní zahradě. Zvláštní pozornost je věnována výuce jazyků.

Městu Slaný záleží na vzdělání

Základní škola Komenského leží v centru města v blízkosti autobusového nádraží. Poloha školy tak vyhovuje i žákům z okolních vesnic. Pro ty je také uzpůsoben rozvrh hodin. Žáci zde mají bohaté kulturní a sportovní vyžití.

Velmi dobré možnosti pro výuku tělesné výchovy skýtá ZŠ Rabasova. V blízkosti je zimní stadion, plavecká hala, atletický stadion a fotbalové hřiště.

Městu Slaný záleží na vzdělání

Rozmanitý výběr středních škol

Gymnázium Václava Beneše Třebízského je školou s dlouholetou tradicí, v jejímž duchu klade důraz na všestranný rozvoj vědomostí. Při přijímacích pohovorech na vysoké školy tak studenti gymnázia dosahují velmi dobrých výsledků.

Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše Slaný se nachází v blízkosti centra města. V každém ročníku má jedna třída rozšířenou výuku cestovního ruchu. Absolventi školy jsou v dalším studiu i zaměstnání celkově úspěšní.

Integrovaná Střední škola Slaný nabízí pestrý výběr výučních oborů: Automechanik, Cukrář, Instalatér, Kuchař-číšník pro pohostinství, Kuchař, Prodavač potravinářského zboží, Truhlář, Zámečník, Kuchyňské práce a Strojírenské práce. Nejlepší žáci školy se účastní ve svém oboru různých akcí.

"Na otázku, v čem jsou naše školy lepší, je těžké odpovídat. Dříve byla jediným měřítkem úspěšnost přijetí studentů na VŠ. Dnes se školy odlišují svým zaměřením, kvalitou školních vzdělávacích programů, materiálním vybavením, ale především kvalitou pedagogického sboru. Myslím si, že právě v těchto oblastech jsou naše školy nadprůměrné,“ říká starosta Hrabánek.

Více informací o městě Slaném a jeho školách najdete na www.meuslany.cz.

Autor:
zpět na článek