Doporučujeme

ROP Severozápad proplatil téměř 14 miliard korun a připravuje nové výzvy

ROP Severozápad proplatil téměř 14 miliard korun a připravuje nové výzvy | foto: Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

ROP Severozápad proplatil téměř 14 miliard korun a připravuje nové výzvy

Stěžejními body červnového zasedání Výboru Regionální rady byly informace o průběhu realizace ROP Severozápad a aktualizace plánu závěrečných výzev na rok 2014.
Reklama

Úřad Regionální rady k 26. květnu 2014 evidoval 291 ukončených projektů v celkovém finančním objemu 13,6 miliardy korun. Značný zájem o dotace z evropských fondů pak dokládá celkový počet podaných projektových žádostí, kterých se u pracovníků úřadu sešlo 1 188.

"Za každým tímto údajem jsou konkrétní projekty, nové nebo rekonstruované stavby, revitalizovaná centra měst, nová sportoviště, cyklostezky nebo silnice. Je to přesvědčivý důkaz oprávněnosti existence ROP Severozápad, lidé podílející se na jeho činnosti odvedli při transferu evropských peněz do české ekonomiky velký kus práce,“ uvedl předseda Regionální rady Petr Navrátil.

Ten společně s ostatními členy výboru rovněž schválil aktualizovaný plán závěrečných výzev na rok 2014. Plán výzev je připravován vždy na jeden kalendářní rok a je zveřejněn na internetových stránkách Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (www.nuts2severozapad.cz). Projednávaný plán byl sestaven na základě výsledků výzev vyhlášených na podzim roku 2013 a průzkumu absorpční kapacity, který proběhl v květnu 2014.

Na základě schváleného plánu výzev Úřad Regionální rady zatím počítá s vyhlášením výzev pro následující oblasti podpory:

1.2 – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst
1.3 – Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
2.2 – Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury
3.1 – Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu
4.1 – Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury ČR

Reklama

Dále budou vyhlášeny i kontinuální výzvy pro oblast podpory 1.1 – Podpora rozvojových pólů regionu (dílčí projekty v rámci IPRM I a IPRM III) a jedna roční kontinuální výzva pro oblast podpory 5.1 – Podpora implementace ROP Severozápad a 5.2 – Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity.

Vyhlášení výzev se předpokládá v období srpen až září 2014. Uchazeči o dotace musí splnit podmínku povinné etapizace do května 2015 a platí pro ně povinnost, aby v době registrace projektu (podání projektu) měli zahájeno výběrové řízení na zhotovitele.

Více informací o výzvách, projektech a činnosti Úřadu Regionální rady naleznete na www.nuts2severozapad.cz.

ROP Severozápad proplatil téměř 14 miliard korun a připravuje nové výzvy
Reklama
Reklama

Nejčtenější

Reklama