Doporučujeme

Průmyslová ulice v Kladně prochází kompletní rekonstrukcí

Frekventovaná Průmyslová ulice v Kladně právě prochází komplexní rekonstrukcí, a to včetně mostní konstrukce. Zakázku za více než 59 milionů korun spolufinancuje Regionální operační program Střední Čechy. Práce by měly být hotovy koncem června příštího roku.
Reklama

Reklama

Předmětem zakázky je celková rekonstrukce části místní komunikace ulice Průmyslová, konkrétně 950 metrů dlouhý úsek, který začíná před křižovatkou s ulicí 28. října - na Kopci a pokračuje přes trať Kladno Kralupy nad Vltavou směrem k průmyslové zóně Poldi.

Rekonstrukcí projdou i chodníky a veřejné osvětlení

Průmyslová ulice v Kladně prochází kompletní rekonstrukcí

Komplexní rekonstrukce bude probíhat ve stávajícím šířkovém a směrovém uspořádání komunikace, bude se týkat zejména vozovky, chodníků, veřejného osvětlení a mostu přes vlečkovou kolej včetně lávky pro pěší.

Jedná se o další z projektů, který směřuje k lepší dopravní obslužnosti města a který zároveň poskytne lepší komfort a bezpečnost řidičům i chodcům. Kladno v posledních letech prochází rekonstrukcí komunikací a chodníků a oprava Průmyslové do této systematické aktivity plně zapadá.

Rekonstruovaná komunikace přiláká nové investory a vytvoří se nová pracovní místa

Průmyslová je hlavní obslužnou komunikací průmyslové zóny Kladno - východ. Zajištění dobré dopravní dostupnosti a kvality životního prostředí v lokalitě spolu se snížením rizika úrazu osob a zvýšeného opotřebení a poškození vozidel i přepravovaného nákladu je podmínkou pro zajištění atraktivity a využitelnosti lokality pro nové i stávající investory. Přilákání nových investorů a tvorba pracovních míst je stěžejním faktorem dalšího rozvoje města a lokality.

Více informací a fotografií týkajících se rekonstrukce Průmyslové ulice najdete na internetových stránkách města Kladno www.mestokladno.cz.

ROP a Kladno

ROP a Kladno

Reklama
Reklama

Nejčtenější

Reklama