Doporučujeme

Praha 6 je v mnohém pro ostatní příkladem

Praha 6 je v mnohém pro ostatní příkladem | foto: Praha 6

Praha 6 je v mnohém pro ostatní příkladem

Privatizace bytů, investice do obnov a rekonstrukcí a péče o majetek. To vše jsou oblasti, ve kterých jde Praha 6 ostatním příkladem. Opravili jsme areál koupaliště Petynka, finišuje rekonstrukce více než 350 bytů ulic Patočkova – Nad Kajetánkou – Jílkova, opravuje se Písecká brána. Praha 6 počítá i s dalšími akcemi.
Reklama

Do finále se blíží rekonstrukce více než 350 bytů

Tyto domy byly postaveny pro sociální bydlení, ovšem jsou již několik desetiletí staré, bez odpovídajícího zázemí. Teď mají nové fasády, výtahy, rozvody a další. Celkové náklady na revitalizaci osmi domů a více než 350 bytů dosahují výše téměř 370 milionů korun. Během rekonstrukce radnice zajišťovala občanům náhradní bydlení. 

Téměř dva roky úzce spolupracujeme se Sdružením nájemníků ČR. „A podle Sdružení jsme jedineční. Praha 6 totiž jako první v Praze zavedla při stanovení prodejních cen a výše nájemného nezávislé znalecké posudky. Žádnou jinou objektivnější metodu než znalecké posudky zatím nikdo nevymyslel a zřejmě ani nevymyslí. Takovýto postup je v rámci ČR unikátní a Praha 6 může být vzorem i pro ostatní pražské městské části,“ říká Štěpán Stupčuk, místostarosta Prahy 6. 

Občanům je v případě prodeje z ceny bytu stanovené znaleckým posudkem poskytována sleva, a to až ve výši 40 %. Diferencované nájemné, které zohledňuje skutečnou kvalitu bytu, se stanovuje podle znaleckého posudku, a roční výše nájemného tak odpovídá 3 % z hodnoty bytu zjištěné posudkem.

Program bydlení pro seniory

Praha 6 má od roku 2009 program, na základě kterého mohou být různé skupiny obyvatel podporovány formou finančního příspěvku na zmírnění dopadu zvyšování nájemného. 

Tato forma pomoci je nadstavbovým článkem nad státními dávkami, které v této oblasti ze zákona existují. Touto formou jsou především podporováni senioři starší 65 let. Takto jsme od roku 2010 podpořili částkou přesahující 4 miliony korun více než 400 občanům, kteří mají nájemní byt převážně v domech soukromých majitelů.

Reklama

Například seniorům, kteří již nemohou bydlet v nájmu v domech v soukromém vlastnictví, pomáhá Praha 6, pokud splní podmínky, pronájmem obecních bytů. 

„Takto jsme pomohli již stovkám občanů. Nabízíme také bezplatné právní poradenství ve věcech souvisejících s bydlením na území Prahy, již od roku 2011 máme za účelem zlepšení vztahů mezi pronajímatelem a nájemcem bytu také bytového ombudsmana,“ říká Štěpán Stupčuk, místostarosta Prahy 6.

Oprava Písecké brány

Pod dozorem památkářů a archeologů probíhá sanace objektu. Postupně se odvezly více než čtyři tisíce kubíků zeminy, obnažily se barokní klenby, nad kterými budou zřízeny kvalitní hydroizolační vrstvy. Poté se zem opět vrátí zpět na původní místo. Nyní se předpokládá ukončení rekonstrukce během října.

„Opravou chceme především ochránit tuto památku do budoucna. Zatékáním do interiéru docházelo k ničení cihelných stropních kleneb. Do záchrany objektu z roku 1721, která je jednou ze čtyř dochovaných bran novověkého opevnění Prahy, investuje městská část dvacet milionů korun,“ říká Štěpán Stupčuk, místostarosta Prahy 6.

Písecká brána je jedním z oblíbených míst, kde se konají multižánrové festivaly. Praha 6 ji využívá pro oslavy vánočních a velikonočních svátků, ale také pro obřad vítání dětí, koncerty a výstavy nebo ke klubovému setkávání seniorů. 

Reklama
Reklama

Nejčtenější

Reklama