Doporučujeme

Město Kladno opět navýší počet míst ve svých mateřských školkách

Po zprovoznění nového pavilonu MŠ Svojsíkova a zahájení prací na nové MŠ v ulici Bulharská postavilo město Kladno přístavbu stávajícího objektu MŠ R. Svobodové pro dalších 90 dětí.
Reklama

Vítězem pro realizaci projektu s názvem "Přístavba objektu mateřské školky č. p. 2597, Kladno" se v podlimitní veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení stala společnost B & J Holding a.s. Ta nabídla nejnižší cenu, 14 milionů korun bez DPH oproti původně předpokládané ceně zakázky přes 20 mil. Kč. Projekt byl z většiny hrazen z Regionálního operačního programu v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Kladna.

Vyšší dostupnost a kvalita péče o předškolní děti

Město Kladno opět navýší počet míst ve svých mateřských školkách

Cílem projektu je zvýšení kapacity veřejných služeb péče o děti předškolního věku ve městě. Projekt reaguje na stávající poptávku po tomto typu služeb, která významně převyšuje nabídku. Realizací tak dojde ke zvýšení dostupnosti a kvality péče o předškolní děti ve městě.

Stavební práce měly začít již v polovině letních prázdnin, ale výběrové řízení se vzhledem k podané námitce jedné z neúspěšných firem protáhlo. Podání námitky k výsledkům výběrového řízení je právo jakéhokoliv uchazeče, což je třeba respektovat. Vítězi tak bylo staveniště předáno až začátkem října 2013 a nyní je přístavba úspěšně dokončena.

Součástí projektu byly kromě samotné přístavby také nutné terénní a sadové úpravy části zahrady mateřské školky a statické řešení provedení napojení na stávající objekt MŠ včetně nosných konstrukcí přístavby a nové fasády tak, aby vše navazovalo na stávající část objektu.

Čtyři nové třídy se otevřou v září 2015

Zároveň také bylo nutné vybudování nového vjezdu na pozemek pro možnost zásobování, především stravovacího provozu, zhotovení jídelního výtahu a vybudování spojovací chodby mezi stávajícím objektem a nově budovanou přístavbou.

Město Kladno opět navýší počet míst ve svých mateřských školkách

Reklama

Součástí bylo také technologické doplnění varné části stravovacího provozu včetně souvisejících stavebních úprav či rekonstrukce stávající vodovodní přípojky a dodávka i montáž vnitřního vybavení přístavby objektu nábytkem. Čtyři nové třídy mateřské školky přivítají až 90 dětí již toto září.

Vzhledem k tomu, že je budova školky kulturní památkou, všechny práce podléhaly rozhodnutí památkového úřadu. Více informací o mateřských školách ve městě Kladně najdete na www.mestokladno.cz.

Město Kladno opět navýší počet míst ve svých mateřských školkách
Město Kladno opět navýší počet míst ve svých mateřských školkách
Město Kladno opět navýší počet míst ve svých mateřských školkách
Město Kladno opět navýší počet míst ve svých mateřských školkách
ROP a Kladno

ROP a Kladno

Reklama
Reklama

Nejčtenější

Reklama